İnşaat

16 Nisan 2016
Şirketimizin kuruluşundan sonra hedefleri: Çağın gerektirdiği akılcı yatırımlar yapmak, bunları hayata geçirmek ve şirketlerin sağlıklı büyümesini sağlamanın yanısıra, ülke ihtiyaçlarının çözümüne katkıda bulunmaktır.
Ülkemizin hızla artan nüfusu ve sanayileşmenin getirdiği kırsal alandan kentlere olan göç büyük bir konut açığının ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bunun sonucu olarak çarpık bir yapılaşma adeta şehirlerimizi kuşatmıştır. Çarpık yapılaşmanın getirdiği sonuçlar sadece bu bölgelerimizde yaşayan insanları değil, şehirde yaşayan insanlarıda ciddi ulaşım, altyapı, sağlık ve çevre problemleri ile karşı karşıya getirmektedir.

Sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturacak, altyapısı tamamlanmış toplu konut alanlarının, bu problemlerin çözümüne katkı sağlayacağını düşünen Holdingimiz kuruluşundan sonra faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırmıştır .

Ülke ihtiyaçlarındaki öncelikleri dikkate alan şirketimiz sanayinin yaygınlaştırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş yeri ihtiyacının karşılanmasında ve geliştirilmesinde önemli işlevleri olduğuna inandığı sanayi siteleri yapımına da ağırlık vermiş olup yaptığı sitelerle bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Holding’in temelini Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ERASLAN’ın inşaat sektöründen gelmesi sebebiyle ERAS İNŞAAT oluşturmaktadır.

Sağlıklı ve ekonomik yapılaşmayı ilke edinen ERAS İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruluşundan itibaren gerek sermaye ve özkaynaklar gerekse iş hacmi olarak süratle büyümüş ve bu güne kadar toplam 30.000 den fazla konut ve 4.000 den fazla iş yeri inşaatının yapımı sorumluluğunu üstlenmiştir.