Hastane

29 Mart 2013

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİ

Sağlığın her şeyden önce geldiğini ve sağlık olmadan hiçbir şeyin olamayacağı idraki içinde olan Eras Holding A.Ş. 29 Ağustos 2008 tarihinde Erciyes Üniversitesi bünyesinde çocuk hastanesinin açılışı gerçekleştirmiştir.

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ

 • 6758 m2 toplam alana sahip
 • Çocuk hastanesi yönetim binası ve çeşitli ünitelerden meydana gelmektedir.
 • Bodrum kat: Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Hizmetler, FTR, Nütrisyon, Mama hazırlama ve arşivden oluşmaktadır.
 • Zemin kat: 100 kişilik derslik, Öğretim görevlileri, Hemşire odaları, EMG , EEG müdür, Muayene ve toplantı odasında oluşmaktadır.
 • 1. kat: Öğretim üyeleri, yandal asistan , hemşire, doktor, yenidoğan üniteleri, kardiyoloji üniteleri, sosyal pediatri ve aşı odasından
  oluşmaktadır.
 • 2. kat: Çocuk Cerrahi Odaları , gastro odaları, alerji odaları,nefroloji odaları ve öğretim üyesi odalarından oluşmaktadır.
 • 3. kat: Nöroloji bölümü, Hastane Okulu , Başasistan Odası, ABD Başkanlığı,Kütüphane ve toplantı odasından oluşmaktadır.
 • 4. kat: MATUR-1, yoğun bakım, doktor ve asistan odalarından oluşmaktadır.
 • TERAS KAT: Çocuk oyun alanı olarak düşünülmüştür.
 • Toplam yaklaşık 200 yataklı

20130329135025_0 20130329135031_0 20130329135037_0