Amaçlarımız

15 Nisan 2016

Yurdumuza layık olmak için çalışıyoruz.

Peki amacımız ne? Neyi kapsıyoruz?

Amaç

Firmamızın iş tanımlarının belirli ve anlaşılır olması,

Firma bünyesindeki bütün kademelerde iş yürütme ve uygulamasının standart hale getirilmesi,

Kurumsal bir yönetim, çalışma anlayışı ve kurallarının yerleşmesi,

Çalışanların müşteri tatminine yönelik kalite standardına ulaşması,

İş veriminin genel kabul görmüş ölçülere yükseltilmesi,

Moden yönetim tekniğine uygun organizasyon yapısı oluşturulması,

Firmanın gelişme ve hedef planlarına uygun ölçüde verimlilik artışının sağlanması,

Hızlı bir iletişim ve koordinasyon sisteminin yerleştirilmesi,

Satış ve hizmet kalitesinin artırılması,

İş ortamlarında sosyal disiplin, paylaşım duyarlılığı ve kurumsal davranış bilinci yaratılması,

Organizasyon bilincine dayalı şirket kültürü ve iş geliştirme tekniğine ulaşılması amaçlanmaktadır.

İş gücünde kalite kavramını esas alan ve iş gücü performansını modern yönetim tekniği doğrultusunda artırmayı öngören bu çalışma prosedürü; değişen durum ve koşullara uyarlanarak sürekli genişletilmek üzere Eras Grup Yatırım A.Ş bünyesindeki bütün işletmelerdeki iş yürütme ve çalışma alanlarını kapsamaktadır.